Jihlavští senioři mají možnost přijít si zatvořit do galerie  26. 09. - 19. 12. 2019   od 10:00 do 12:00
  Benefit: Využijte akci 1+1. Při předložení City karty má návštěvník vstup pro druhou osobu zdarma.

Ve spolupráci s jihlavskou pobočkou Senior Point pořádá Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě jednou za měsíc kreativní dílny pro seniory.
Pod vedením galerijní edukátorky si účastníci dílny projdou právě probíhající výstavy v galerii a následně si vytvoří vlastní dílo. Dílny...  zobrazit více

OGV usiluje o to být živou multifunkční institucí, která je aktivní součástí aktuálního kulturního dění. Kromě prezentace vlastních sbírek vystavuje umění...

  Benefit: Využijte akci 1+1. Při předložení City karty má návštěvník vstup pro druhou osobu zdarma.

567 301 681


Kde nejvíc frčí Citykarta