Splašené nůžky jsou nejhranějším titulem Horáckého divadla
Crazy komedie Splašené nůžky Paula Pörtnera, jejíž podstatná část se odehrává v interakci s publikem, se stala v roce 2019 nejhranějším titulem Horáckého divadla vůbec, počet repríz se valem blíží k číslu sedmdesát.

Splašené nůžky jsou jednou z nejdobrodružnějších a nejzábavnějších her světového divadelnictví. Salón Splašené nůžky je luxusním kadeřnictvím, v němž pracuje svérázný a zábavný personál a chodí sem stáli i náhodní zákazníci. Když se najednou v poschodí nad kadeřnictvím stane vražda, jsou diváci jedinými svědky.

Je to vůbec první divadelní hra, která plnohodnotně a v takové míře zapojuje diváky. Přibližně půlku představení svítí světla v hledišti a diváci jsou aktivním článkem děje. Diváci využívají své pozorovací schopnosti, kladou otázky, asistují kriminalistům při vyšetřování a rekonstrukci činu, rozhodují o tom, kdo je vrahem.   

Splašené nůžky stojí proto na improvizačním umu herců, vyžadují naprosté herecké soustředění na „teď a tady“. Herci musí do hry zapojovat nejen diváky, ale i aktualizující prvky – čas, počasí, události. Hra od herců očekává cit pro improvizaci, vynikající paměť, schopnost rychle reagovat a komunikovat s diváky jako s partnery. 

Hrají: Lukáš Matěj, Tereza Otavová, Zdeněk Stejskal, Lenka Schreiberová, Jakub Škrdla a Daniel Ondráček.

 


Horácké divadlo Jihlava patří k nejstarším českým divadelním institucím v zemi, bylo založeno v roce 1940. Je zvykem představovat ho jako repertoárové...

  Benefit: Na představení, označené v programu divadla "Výhoda Citykarty", se vztahuje zvýhodněné vstupné - 30% sleva, kterou je možné uplatnit...

+420 567 161 000