Elitní třída pro prvňáčky? To snad ne!

10.04.2017
Na ZŠ Demlova je pro příští školní rok připravována třída pro nadané. Klaus Mike Hübner to odmítá.

Elitní třída pro prvňáčky? 

Na ZŠ Demlova je pro příští školní rok připravována třída pro nadané.
C s tím?

Tento projekt mohu jedině kritizovat. Nevidím jediný argument, který by takovouto třídu ospravedlňoval. Naopak vidím jen negativní aspekty:

 1. Škola nabízí žákům této třídy mimo jiné následující:
  „Menší kolektiv podobných vrstevníků, nadstandardní pedagogický přístup, jehož cílem je naplnění vědomostí, poznatků, emocí a sociálních potřeb žáků“. Jakým právem mohou být zajišťovány podobné služby pouze některým žákům? Jsem toho názoru, že by všechny děti měly mít rovné právo na vzdělání. Nikomu by nemělo být nadržováno. Je pro mě nepochopitelné, jak může být nerespektováno toto základní právo.
 2. Dále je řečeno: „Prostor pro tvořivost a respektování individuality a specifických potřeb žáků, projektové vyučování, exkurze, výlety, netradiční školní akce, besedy, ročníkové dny…, celkový rozvoj osobnosti dítěte se zvláštním důrazem na podporu jeho kladného sebehodnocení, komplexního myšlení, atd.“ Ano, ale proč není právě toto nabízeno všem dětem? Zde vidíme, jak špatná je kvalita našich základních škol, když jsou tyto možnosti jistý nadstandardem.
 3. Rozhodnutí, kdo bude do této třídy přijat, je naprosto netransparentní. Závisí totiž na psychologickém posudku a doporučení dosavadní mateřské školy. Korupce a protekce budou mít tímto otevřené dveře dokořán.
 4. Z mého pohledu je samotná existence takovéto třídy znepokojující. Ti, kteří se za tuto elitní třídu přimlouvají, tvrdí, že zde budou vyučováni vysoce inteligentní děti se specifickými požadavky, které jsou často na běžných základních školách obětmi šikany. Toto je však irelevantní: Všechny děti mají specifické nároky a každé dítě je potencionálním terčem šikany. Ne naposledy považuji za nezbytné, aby děti už ve škole zažily příklad reálné společnosti, a ne – jako tady – kdy jsou děti vychovávány v laboratorních podmínkách pro „supermozky“ bez dostačujících sociálních kompetencí (Jakým způsobem by je zde získávaly?)

  Nezbývá nic jiného než doufat, že tento zavrženíhodný projekt bude co nejdříve městem Jihlava zastaven.


Autor: Klaus Mike Hübner

Němec, učitel na jihlavském gymnáziu, pracoval v SRN, na Ukrajině, a od roku 2001 v Jihlavě, ženatý, otec 2 dětí (21, 6 let), člen Strany zelených

Ukázat další blog tohoto autora
 • Líbil se Vám tento článek?
 • Zajímal by článek někoho z vašich přátel?
 • Máte co k článku říct? Využijte komentářů.