Chceme stále atraktivnější MHD, říká bývalý primátor Jihlavy, nyní radní pro dopravu  04. 06. 2020

Jihlava má schválený plán městské mobility a v nejbližší době se chystá k řadě nových opatření. Jaké hlavní úkoly čekají na metropoli Kraje Vysočina v tomto roce? Zeptali jsme se uvolněného jihlavského radního pro oblast dopravy Jaroslava Vymazala.

Jaké hlavní cíle vidíte v oblasti mobility v Jihlavě?

Cíle v oblasti městské mobility vychází za schváleného Plánu udržitelné městské mobility statutárního města Jihlavy. Je jich opravdu hodně a jejich snahou je posilovat především udržitelné dopravní módy, dobudovat dva malé dopravní terminály a ve střednědobém horizontu (do roku 2027) vybudovat centrální dopravní terminál. Dále připravujeme plán rezidentního parkování, další rozvoj P+R a K+R parkovišť a také naváděcí parkovací systém. Ve spolupráci s Krajem Vysočina byla zahájena další etapa vnějšího obchvatu Jihlavy s termínem dokončení 2022, a tím bude mít obchvat už ¾ celkové délky.

Chystáte teď nějaký konkrétní projekt? 

V tomto roce bude zrealizováno nebo započato hned několik projektů, které by měly pomoci jednotlivým druhům dopravy tedy pěší, cyklistické, veřejné dopravě i osobní automobilové.

Když to vezmeme popořadě, na co se mohou těšit řidiči automobilů? 

Pro motorovou dopravu bude nejdůležitější, že zahájíme realizaci důležitého sjezdu z dálničního přivaděče na silnici I/38 u obchodního centra a Vodního ráje s termínem dokončení v první polovině příštího roku. Realizací uvedeného sjezdu dojde, jak vyplývá z dopravního modelu, k výraznému snížení individuální automobilové dopravy z několika přetížených ulic v širším centru města. 

A jaké změny čekají Jihlavu v oblasti veřejné dopravy?

MHD bude v září posílena 7 parciálními a 3 klasickými trolejbusy a 5 autobusy na CNG. Parciální trolejbusy nám umožní jednak zajíždět do okrajových částí i bez trolejového vedení. Tím posílíme bezemisní dopravu i zde a zvýšíme efektivitu využití vozů. A také výrazně zlepšíme flexibilitu a efektivitu při výlukách. V autobusové dopravě budou nahrazeny již všechny vozy s naftovými motory. Do konce roku proběhne modernizace odbavovacího systému, který umožní platbu kartou ve vozidle, zřídit chceme také e-shop Dopravního podniku. V rámci modernizace zastávek budou osazeny dva přístřešky a přibudou další dvě bezbariérové zastávky. Osobně doufám, že tyto změny přispějí ještě k větší atraktivitě MHD. 

Města v Evropě vsadila v době koronaviru čím dál tím častěji na pěší a cyklistickou dopravu. Jak je na tom Jihlava v téhle oblasti? Chystá město něco nového? 

Určitě ano. Chystáme nové úseky cyklostezek, ale i další opatření, jež přispějí k dobudování celé sítě, která je již dnes hmatatelná a zvyšuje podíl cyklistů na dopravní obslužnosti v rámci města i okolí. Konkrétně budou postaveny 3 nové úseky cyklostezek o celkové délce 1,5 km a dokončíme projektovou přípravu dalších dvou. Pro chodce zrealizujeme nové chodníky a několik z nich, které jsou ve špatném stavu, zrekonstruujeme. Bezbariérovost a dobrý stav chodníků, pěších zón a příjemných koridorů přitahuje stále víc občanů k cestám do práce a za službami, proto na tom kontinuálně pracujeme. 

Jihlava se v minulých letech inspirovala u řady evropských měst. Jaké zdroje informací a které sítě považujete za zásadní v České republice?

Městu se velmi osvědčila spolupráce se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu a CIVINETEM, kde využívá odborných konzultací a sdílení dobré praxe.
Autor: ( red )


Vyhledáváme ty nejlepší zážitky ve městě.
Chcete o nich vědět mezi prvními?

Přidejte se k nám na facebooku!