Číňané chtějí vybudovat zpevněnou ranvej u Jihlavy, město nabídlo třetinový podíl  Jihlava
  28.08.2019

Strategická poloha Jihlavy v centru republiky u dálnice D1 má potenciál. Patrně si to myslí i čínský investor, který by mohl přispět k vybudování zpevněné přistávací dráhy letiště na jihlavském Henčově, nedaleko průmyslové zóny a dálnice. Vedení radnice společnosti z Číny odeslalo dopis s nabídkou na třetinový podíl.

Investorem by se měla stát čínská akciová společnost Zaal Skyleader. „Vedení města Jihlavy intenzivně jedná o vstupu strategického partnera, který by se podílel na připravovaném projektu modernizace letiště Jihlava Henčov,“ potvrdil mluvčí jihlavské radnice Jaroslav Šnajdr.

Zástupci města už zaslali do Číny dopis shrnující nutná opatření podmiňující uskutečnění strategické investice do výstavby zpevněné přistávací plochy.

„Vzhledem k současným finančním možnostem města a nákladům na odkup pozemků, není reálné úplné dofinancování celého projektu tak, aby byl kompletně realizován v nejbližších dvou letech,“ uvedl v dopise do Číny první náměstek primátorky Jihlavy Petr Laštovička.

„Zároveň si však plně uvědomujeme, že pro rozvoj vaší společnosti je nezbytné, aby výstavba přistávací plochy proběhla co nejdříve. Dosáhnout tohoto cíle bez strategického partnera, tedy společnosti Zall Skyleader a. s., který by se na spolufinancování výstavby zpevněné přistávací plochy podílel, však bohužel není v našich silách,“ dodává náměstek v dopise adresovaném čínské společnosti.

Město v dopise dále navrhlo, aby svůj podíl na spolufinancování vyčíslil sám investor. „Jednali jsme o tom, že by strategický partner do projektu vstoupil potřebným třetinovým podílem, což je zhruba 30 milionů korun,“ upřesnil náměstek.

Projekt „Modernizace letiště Jihlava“ je připravován od roku 2014, kdy byla uzavřena Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava. V rámci této smlouvy se Kraj Vysočina zavázal zajistit zpracování projektové dokumentace a zároveň se podílet na zhotovení stavby do výše 30 milionů korun.

Projekt je rozdělen na několik samostatných fází, které řeší jednak výstavbu zpevněné vzletové a přistávací dráhy, pojezdové dráhy, světelně-zabezpečovací zařízení a v neposlední řadě i úpravu příjezdové komunikace a parkoviště. Celkové náklady jsou odhadovány na 121 milionů korun.

Statutární město Jihlava v rámci uzavřené smlouvy řešilo majetkové vypořádání, a to formou výkupu pozemku a částečně směny pozemku. V roce 2018 město směnilo část pozemků v hodnotě 623 tisíc korun a následně vykoupilo zbývající pozemky v hodnotě 38 243 700 korun.

„V současné době probíhá správní řízení k vydání stavebního povolení. Poté Kraj Vysočina zajistí dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Předpokládaný termín je leden 2020,“ dodal mluvčí radnice.Autor: ) ( red

Místo události: Letiště Henčov, Jihlava

  • Líbil se vám článek?
  • Zajímal by článek někoho z vašich přátel?
  • Máte co k článku říct? Využijte komentářů...