Do tří let nahradí elektrovozy autobusy skoro z poloviny, plánuje nový šéf MHD 01. 09. 2019

Jihlavská MHD má po desítkách let nového kapitána. Radim Rovner u kormidla dopravního podniku vystřídal dosavadního šéfa Josefa Vilíma. Jaké jsou jeho priority? Kterým směrem se bude rozvíjet MHD v krajském městě Vysočiny? A co jej nejvíce po nástupu do funkce překvapilo? I to popsal nový ředitel jihlavského dopravního podniku v rozhovoru pro portál City.cz.

Po kolika letech jste se rozhodl pro profesní změnu a co vás k tomu vedlo?

Po devatenácti letech. Byla to výzva. Je to malinko změna oboru, protože dosud jsem pracoval také v dopravě, ale v distribuci čerstvých chlazených potravin. Byly tam pracovní i osobní důvody.

Kolik bylo uchazečů?

Mám informaci, že jich bylo pět.

A proč si myslíte, že zrovna vy jste byl vybrán - jakou vizi jste nabídl, co si myslíte, že zaujalo?

Radim Rovner, 44 let

  • narozen v Jihlavě, absolvoval dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice, obor technologie řízení dopravy

  • je ženatý, má dvě děti, dceru a syna, žije s rodinou v Jihlavě

  • od roku 1999 byl zaměstnaný v Kosteleckých uzeninách, původně jako dispečer dopravy a posléze jako vedoucí dopravy. V roce 2007 se stal ředitelem dopravy a logistiky. Na této pozici působil až do roku 2013, kdy přešel do společnosti AGF Food Logistic, a.s.. V této společnosti nejprve zastával pozici projektového manažera a následně provozního ředitele.

  • doprava je pro něj i koníčkem. Rekreačně si užívá jízdní kolo. V Jihlavě se podle svých slov nejraději pohybuje MHD a pěšky, pokud je to možné.

Neumím mluvit za radu města, ale nabídl jsem koncepci rozvoje, respektive směr, kterým bych chtěl Dopravní podnik dál vést. Ten směr je jednoznačný, zpracování koncepce obnovy vozového parku a koncepce dalších činností v horizontu pěti až deseti let.

Co je vaší vizí pro dalších deset let jihlavského dopravního podniku?

V oblasti vozového parku je to rozhodně snížení průměrného stáří vozidel a zkvalitnění služeb. To samé platí i o trolejbusové dráze, kde aktuálně mapujeme její současný stav a zpracováváme plán potřebných oprav a investic. Co se týče přístupu k zaměstnancům, rozhodně je mým cílem vytvoření lepších podmínek, než tady do současné chvíle byly. Jde o zlepšení prostor, kde jsou šatny, jednoduché benefity v oblasti pitného režimu nebo stravování a samozřejmě stabilizace kádru řidičů, tak abychom dokázali obsadit všechny výkony v oblasti MHD a externí činnosti.

Co vás po nástupu do funkce překvapilo, ať už mile, nebo nemile?

Mile mě překvapil rozhodně přístup dosavadního ředitele pana Josefa Vilíma, kde předání probíhá v naprosto konstruktivním duchu a ve snaze posunout věci v Dopravním podniku dál. Rozhodně mě překvapila robustnost procesu, kterým je zabezpečen provoz MHD v oblasti reakce na jakoukoliv nehodu, poruchu vozu nebo trolejbusové dráhy.

A nemile?

Nemohu říci nemile, je to realita a takhle to je - prostředí, ve kterém se nacházíme, samozřejmě čekají nějaké změny.

Říkal jste, že se vám dobře spolupracuje s bývalým ředitelem panem Vilímem, na jaké pozici nyní působí?

Dohoda je taková, že pan bývalý ředitel Josef Vilím tady působí do konce září na poloviční úvazek v pozici technika.

Tedy za účelem předání veškerých věcí.

Ano.

V horizontu prvního roku až tří, jaké zásadní změny čekají na cestující jihlavskou MHD?

V roce 2020 budeme realizovat dodávku celkem patnácti nových vozů, z čehož deset budou trolejbusy a pět bude autobusů. Po dodávce těchto trolejbusů částečně změníme linku C, kdy už s největší pravděpodobností na vánoční sezónu roku 2020 bychom chtěli jezdit z Březinek až k obchodní a relaxační zóně podél ulice Romana Havelky, jednou nebo dvakrát za hodinu.

Jakou roli v tomto hrají právě nové trolejbusy?

Zásadní, nově dodané parciální trolejbusy (na bateriový pohon, pozn. redakce) na část své trasy nepotřebují trolejové vedení, trakční motor je napájen z baterie, která je umístěna na střeše vozu. Současné trolejové vedení spojení Březinek s Kauflandem trolejbusy neumožňuje. Dle našeho názoru dnes toto spojení obyvatelům sídliště Březinky chybí.

Také se hovořilo o zavedení trolejbusové linky až k Boschi na Pávově, jak to vypadá s tímto záměrem?

Trolejbusová dráha by měla vést od kruhového objezdu u Kauflandu na Bedřichov a dále na konečnou u závodu Bosch diesel. Tam bychom v roce 2022 měli nahrazovat autobusovou dopravu trolejbusy.

Jak to reálně s tímto projektem vypadá, v jakém je stavu?

Tento projekt má dvě fáze, v té první Dopravní podnik pořizuje trolejbusy. Tam jsme aktuálně podepsali kupní smlouvu s dodavatelem, vítězem výběrového řízení, společností Škoda Electric, na sedm kusů parciálních trolejbusů a tři kusy standardních trolejbusů. Trolejovou dráhu jako takovou vybuduje statutární město Jihlava.

A není zbytečné natahovat dráty až k Boschi, když budou po městě jezdit trolejbusy na bateriový pohon?

Není, parciální trolejbusy by nezvládly ujet celou trasu. Baterie má určitý omezený dojezd a potřebuje jet přibližně dvě třetiny trasy pod trolejí. Bylo by technologicky špatně, kdybychom vozy zdržovaly na konečné dobíjením, tím pádem navyšovali jejich potřebný počet. Dobíjení trakční baterie parciálního trolejbusu probíhá za jízdy z trolejového vedení.

Může tento typ trolejbusů změnit trasování i dalších linek v Jihlavě a okolí?

Ano. V roce 2022 budeme překlápět zhruba čtyřicet procent kilometrů, které dnes jezdíme autobusy, do trolejbusové trakce. Parciály budou zajíždět do lokality Pávova, Antonínova Dolu, Červeného Kříže a Horního Kosova - od Žižkovy ulice, přes ulici Rantířovskou.

Co je výhodou tohoto řešení?

Elektrickou trakci vnímáme jako bezemisní druh dopravy a do budoucna jako preferovanou z titulu možných evropských dotací na obnovu vozového parku. V motorové trakci jezdíme aktuálně zhruba devadesát procent kilometrů s pohonem na stlačený zemní plyn, který má výrazně nižší emise než naftové motory autobusů, které v současnosti provozujeme.

Je ve výhledu i nějaká další trolejová trať, třeba do Velkého Beranova?

Zatím technologie parciálních trolejbusů není vyvinuta tak, abychom tímto typem zvládli obsloužit vzdálenější sídla typu Velký Beranov. Jsem ale optimista a věřím, že vývoj trakčních baterií bude zdárně pokračovat a v blízké budoucnosti toto umožní. Další změny v trasování linek MHD v Jihlavě přinese výstavba centrálního dopravního terminálu.

Chystají se nějaké novinky co se týká odbavení cestujících. Co třeba platby platební kartou nebo sms jízdenky?

Jsme v jednání s dodavatelem odbavovacího systému ohledně upgradu, který by umožnil otevřít e-shop pro Jihlavskou kartu, tedy možnost nabití elektronické peněženky nebo časového kuponu přes internet. Dále by umožnil platbu kartou v předprodeji a platbu kartou jednotlivé jízdenky u řidiče. O sms jízdenkách neuvažujeme.

Proč ne?

Preferovanou volbu úhrady jízdného vnímáme přes Jihlavskou kartu.

Je to z ekonomických důvodů, jsou pro vás jako dopravní podnik sms jízdenky nákladnější?

Nemáme to vyhodnocené, v tuto chvíli máme určenou strategii plateb přes Jihlavskou kartu a platbu za jízdenku u řidiče.

V kraji se konečně rozvíjí projekt integrované dopravy na Vysočině (VDV), který se spouští od prvního ledna 2020. Co se s tím datem změní pro cestující v jihlavské MHD?

Statutární město Jihlava a kraj Vysočina mají podepsanou dohodu o zapojení MHD v Jihlavě do systému VDV. V roce 2020 se MHD v Jihlavě do systému VDV integrovat nebude. Nejsme ještě plně připraveni na tarifní integraci.

V konečném důsledku dojedu jako cestující z Březinek třeba do Třebíče na jednu jízdenku, jako to funguje třeba v Jihomoravském kraji, kde dojedu třeba z Břeclavi až do Brna na náměstí?

Tyto podrobnosti ladíme s Krajem Vysočina. Stav by měl být takový, že bychom měli být schopni uznávat v našich vozech jízdní doklady vystavované jinými dopravci zapojenými ve VDV. Obráceně bychom ale zatím neměli odbavovat cestující ve VDV do jejich konečné stanice, nejsme na to zařízeni a znamenalo by to pro nás neúměrné prodloužení pobytu spoje na zastávce. Nejsme klasickým autobusovým dopravcem. Tedy cestujícího třeba z Moravských Budějovic odvezeme až na jihlavské náměstí na jeden doklad. Ale obráceně, pokud bude vyjíždět z Jihlavy, to zatím nepůjde. Ale jsme ve fázi vyjednávání, je možné, že se to změní. Děláme systémové kroky pro to, abychom byli schopni akceptovat doklady, které vystaví VDV.

Jste jihlavským rodákem, město má poměrně dlouhou historii MHD, která pamatuje i tramvaje, Není podle vás škoda, že už v Jihlavě nejsou?

Myslím si, že rozsah trakce, to znamená trolejbusy a autobusy je odpovídající velikosti města. Tramvajová doprava je už dopravou drážní se vším všudy tedy, včetně kolejí a její nasazení má z mého pohledu smysl tam, kde se generují masy cestujících – Brno, Praha, Ostrava. Parciální trolejbusy naopak vnímáme jako trend, který trolejbusovou dopravu trochu osvobodí od trakčního vedení. A to i v případě oprav na trase linky, dnes v takovém případě musíme nasadit autobusy. Vnímáme to jako cestu, které pomůže elektrickou trakci rozšířit.

Máte svou osobní vizi, kam dopravní podnik posunout, aby až vy půjdete do důchodu jste měl pocit, že po vás zůstalo něco, co jihlavskou MHD posunulo?

Kromě již zmíněného omlazování vozového parku a zlepšování podmínek zaměstnanců bych chtěl, aby odbavovací systém MHD byl pro lidi byla maximálně přístupný a jednoduchý. Všechny kroky by měly vést k tomu, abychom rozšířili počty cestujících.

Dopravnímu podniku však chybí i zaměstnanci. Co může být motivací pro nové řidiče?

Jednak je to úroveň mezd, které dnes platíme a druhak je to zázemí a benefity, které poskytujeme. Třeba pětadvacet dní dovolené, příspěvek na stravování, bezplatnou jízdenku MHD pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky či dvě vlastní rekreační zařízení, jedno u Slavonic a jedno v Jeseníku za zvýhodněné ceny. Nabízíme také získání či rozšíření řidičského oprávnění ať už na autobus nebo na trolejbus.

Jaká je nyní mzda řidiče v jihlavském dopravním podniku?

Aktuálně se pohybujeme okolo 175 korun na hodinu hrubého.

Je to na trhu práce v tomto oboru srovnatelná taxa?

Myslím si, že zvýšení mezd, ke kterému dochází v roce 2019 nás řadí někam na střed, tak jak dnes platí ostatní dopravci v regionu.

Promítne se zvýšení mezd i do cen jízdného?

Nemám informaci a zvyšování jízdného.

V Plzni třeba začaly zavádět služební byty pro MHD. Chystá se něco podobného i v Jihlavě?

Ano, ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy řešíme zprostředkování nájemních bytů pro naše zaměstnance.

Za normální tržní nájemné?

Ano, v tuto chvíli příspěvek na bydlení jako takový dopravní podnik nemá.


Autor: Michal KolaříkVyhledáváme ty nejlepší zážitky ve městě.
Chcete o nich vědět mezi prvními?

Přidejte se k nám na facebooku!