FOTO: Hlavní třída lemovaná byty i obchody. Architekti v Jihlavě plánují novou čtvrť




Nad novou čtvrtí Jihlavy, o velikosti zhruba historického centra tohoto krajského města Vysočiny, se zamýšlí architekti. Pole za Teskem protne nová hlavní třída, lemovaná bytovými domy s obchody. Autoři počítají také například s trolejbusovou linkou. O jejich plánech se budou moci lidé dozvědět více v pondělí 29. června na jihlavské radnici.

Pole za jihlavským Teskem jsou už řadu let předurčená k výstavbě nové městské čtvrti. Jak bude vypadat? Nad tím se zamýšleli odborníci studia Vesměs architekti. Ti ve své studii, kterou budou probírat v pondělí na jihlavské radnici, prostor budoucí jihlavské čtvrti rozdělili do několika zón.

Městský život lokalitě vdechne hlavní třída, napojená na městský okruh. Ústit bude na světelné křižovatce u Teska a tahle ulice se stane pomyslnou páteří celé lokality. Bulvár budou obklopovat čtyř a pětipodlažní bytové domy s obchodním přízemím.

“Do něj budou situovány obchody, kanceláře a především služby,” plánují architekti. Hlavní třídu také architekti vidí jako prostor s širokými chodníky, lemovaný košatými stromy. V budoucnu se ulice stane součástí městského okruhu - po jeho dostavbě. ​

"Centrum nové čtvrti tvoří městský bulvár podél okružní třídy s navazujícími zelenými náměstíčky: horní s vodní nádrží a druhé travnaté, pojaté jako suchý poldr mezi bytovými domy,” uvádí ve své studii architekti. 

Inspirace pro Jihlavu ve světě

Plány nové čtvrti pro až 2400 obyvatel na přibližně 23 hektarech, však jdou ještě dál. Autoři se pokusili inspirovat ve světě - například Berlíně.

A neopomenuli ani jednu historickou zajímavost. Územím prochází dodnes patrná pradávná stezka. I tu do plánů zapracovali, například jako zkratku pro pěší a cyklisty.  “Tuto historickou stopu v území stojí za to zachovat, vždyť se jedná možná i o Haberskou stezku, propojující Kolín a Znojmo,” jsou si vědomi tvůrci architektonické studie.

 

“Přírodně laděná trasa bude sloužit jen pro chodce a cyklisty, jako jakási rychlá spojnice napříč územím čtvrti z krajiny do centra města Jihlavy. V místě, kde se výškově napojuje na ostatní uliční síť, se stezka rozšiřuje v malé náměstíčko s rybníčkem a trolejbusovou točnou, aby přes mostek pokračovala dále dolů do města,” popsali záměr. Na historickou stezku bude rovněž navazovat hlavní bulvár a centrum celé čtvrti.

Spodní část lokality, tedy za obchodním domem Tesco, by měly zaplnit samostatně stojící bytové domy se čtyřmi až šesti poschodími. “Vytváříme jednotlivá sousedství třech až čtyřech domů. Mohou vypadat třeba jako ve Švýcarsku nebo v Německu,” nechali se tvůrci studie inspirovat. 

Nové parky i šetrné nakládání s dešťovou vodou

Architekti však nepřemýšleli jen nad konstrukcemi z železa a betonu ale do nové čtvrti zakomponovali i řadu prvků s ohledem na problémy, které přináší klimatické změny.

“Zohledňujeme změnu klimatu uváženým nakládáním s dešťovými vodami a vytvořením podmínek pro výsadbu stromů v ulicích,” naznačili ve své studii. 

Zajímavostí pak je třeba sběr dešťové vody. Místo svodu do kanalizace bude po stranách hlavní čtvrti zurčet potok s túněmi, osázený zelení. Ty budou sloužit zároveň i jako přirozená kořenová čistička vody.

“Dešťovou vodu, která naprší, svádíme povrchovými žlábky a takzvanými dešťovými zahradami skrz hlavní bulvár do malých zdrží a poldru dolů do parků, kde vsáknou do podloží, nebo postupně odtečou do řeky Jihlavy,” popsali myšlenku.

Podobný systém funguje třeba v Ostfildernu, kde také jihlavský projekt sbíral náměty. 

“Do ulic navrhujeme košaté stromy, které odstíní rozpálené chodníky a fungují jako přirozená klimatizace. Pro možnost výsadby stromů budou vhodně uloženy inženýrské sítě pod zemí tak, aby nic nebránilo růstu jejich kořenů,” uvádí architekti. 

A ve spodní části nové čtvrti, u OD Tesco a střední školy Trivis, budou vybudovány dva malé parky. Zatímco jeden je plánovaný jako ovocný sad, druhý jako divoký biotop.

MHD i parkovací místa

Slabinou snad všech měst je v současnosti parkování. V nové čtvrti proto architekti pracovali s převýšením terénu. To “nahraje” vybudování krytých parkovacích stání ve svahu, se zelenou střechou. 

Do centra nové čtvrti zavedli, byť zatím jen na papíře, i trolejové vedení. V centru čtvrti počítají s náměstíčkem a točnou pro trolejbusy. “Po okružní třídě se svezete také trolejbusem a může vystoupit buďto u Teska, v centru čtvrti nebo úplně nahoře na Kosovské. Zvažujeme ještě zastávku na znamení mezi rodinnými domky,” plánují. 

 

“V první etapě výstavby městské čtvrti předpokládáme, že trolejbusová linka bude zakončena točnou okolo malého rybníčku na konci bulváru,” dodávají ve své práci. 

V této části bulváru by měl být umístěn také vodojem. “Ten je možné integrovat do některého z domů a vytvořit z něj zajímavou architektonickou dominantu,” nechtějí autoři opomenout žádný detail. 

O představách architektů o nové jihlavské čtvrti si obyvatelé města budou moci vyslechnout více v pondělí 29. června v Gotické síni Magistrátu města Jihlavy na veřejném projednání záměru od půl šesté večer.


Autor: Michal Kolařík



Vyhledáváme ty nejlepší zážitky ve městě.
Chcete o nich vědět mezi prvními?

Přidejte se k nám na facebooku!