Jak proměnit jedno z největších náměstí v Česku? Na radnici se sešel tucet návrhů  13. 08. 2018

Jihlavské centrální Masarykovo náměstí, které je rozlohou čtvrté největší v Česku, je známé především díky monstrózní budově obchodního domu Prior. A na radnici se znovu přemítá, jak náměstí posunout do 21. století. Do soutěže, kterou město vyhlásilo, se přihlásilo dvanáct odborných týmů.

"Do soutěže bylo odevzdáno dvanáct návrhů od stejného počtu architektonických týmů," informovala za jihlavský magistrát Aneta Hrdličková.

"Cílem je zatraktivnit hlavní jihlavské náměstí pro delší a častější pobyt obyvatel i návštěvníků a to změnou organizace dopravy, novou koncepcí městské zeleně a mobiliáře, to vše s respektem k historickému vývoji centra města a jeho pamětihodnostem," vysvětlila Tereza Kafková z městského odboru rozvoje města, koordinátorka projektu revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě.

Přihlášky do soutěže bylo možné posílat od konce května do začátku srpna. "Porota vybere vítěze a další oceněné v září, do té doby musí magistrátní odbor rozvoje města zkontrolovat formální správnost návrhů," dodala.

"Soutěž probíhá anonymně, identita účastníků není známa ani porotcům. Autoři všech návrhů jsou odtajněni až po vyhodnocení, v anonymní soutěži je tak zajištěna nestrannost hodnocení návrhů," dodala Kafková.

A jihlavská radnice za snahu odmění. "Celková částka určená na odměny oceněným účastníkům je 1,5 milionu korun. Odměna pro vítěze je 700 tisíc korun, za druhé 400 tisíc a za třetí místo 200 tisíc korun, zbývajících 200 tisíc je určeno pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení," dodala Hrdličková.

Odborníci se musí potýkat s letitým problémem náměstí - asi tím největším je obchodní dům prior v jeho středu a také jeho zásobovací rampy vedoucí pod terén, které plochu náměstí rozdělují. 

Diskutované svého času byly třeba i stánky s rychlým občerstvením (o tom jsme psali zde). Věčným tématem je také ne-průjezdnost náměstí. 

Soutěžní porota společně v Jihlavě zasedla již na únorovém workshopu k zadání soutěže a v březnu na ustavujícím zasedání poroty. 

V porotě jsou vedle radničních politiků a úředníků také architekti. A přizváni jsou také odborní znalci. Třeba dopravní specialista Tomáš Cach, znalec v oboru památkové péče Jiří Neubert či architekt Jaroslav Huňáček.

„K vybranému návrhu se uskuteční veřejné plánovací setkání, na kterém bude veřejnost moci diskutovat s autory návrhu a vyjádřit své názory a připomínky. Následně bude autory zpracována finální podoba studie, na kterou naváže tvorba dalších stupňů projektové dokumentace,“ doplnila Kafková.

Výsledky architektonické soutěže radnice plánuje zveřejnit na podzim letošního roku.
Autor: Michal Kolařík

Po letech v jihlavské redakci Deníku či MF DNES a iDNES.cz založil portál City.cz. Pak neodolal možnosti pracovat jako redaktor v České televizi, kde vydržel tři roky. Práce na vlastním projektu ale byla větší výzvou.