Lidé se na Facebooku chytají do vlastních pastí, říká bojovník s fake-news Petr Nutil  28. 08. 2019

Novinář, spisovatel a propagátor kritického myšlení Petr Nutil se od roku 2015 snaží na svém webu Manipulátoři.cz pomáhat lidem rozpoznat lež a bojovat s ní. Opravdu už v dnešní době na pravdě nezáleží? A můžete se dezinformacím na internetu vůbec ubránit?

Co podnítilo váš zájem o dezinformace a boj s nimi?

Na úplném začátku to byla moje naštvanost nad tím, co potkávám na své vlastní facebookové zdi. Nad tím, co před lety sdíleli moji přátelé ve vyhrocené atmosféře migrační krize a to, že už mě nebavilo se zas a znova v komentářích hádat. Tak jsme se spolu s dalšími dvěma lidmi, aktivními novináři, rozhodli založit web, který bude sbírat ty největší internetové hlouposti a bude se je snažit vyvracet.

Ten vývoj byl tedy pozvolný?

Bylo to velmi organické, od začátku jsme dobrovolnickou skupinou, a i když už od letošního roku máme právní status a nějaký ten rozpočet, tak je v tom stále hlavně nadšenectví, idealismus a snaha o to, abychom aspoň malým dílem přispěli ke zvyšování povědomí o mediální gramotnosti a kritickému myšlení.

Název vaší knihy zní: Média, lži a příliš rychlý mozek aneb průvodce postpravdivým světem. Myslíte si, že opravdu žijeme ve světě „postpravdivém“ a žili jsme někdy v pravdivém světě?

Jasně, že žijeme v postpravdivém světě, ale zároveň jsme nikdy nežili v pravdivém světě. Ten podtitul je takový, protože svého času bylo toto slovo velmi módní až nadužívané. Bylo populární tvrdit, že pravda už nemá žádný význam, že tenhle svět stojí na čirých emocích a dokonce, že došlo k jakémusi radikálnímu zlomu v myšlení lidstva. Já s tím nesouhlasím. Dalo by se říct, že tohle potýkání se s pravdou a lží a volání po rozumu provází člověka celou jeho historií. A jsem přesvědčen, že nikdy nebyl a nebude zlatý věk racionality, že stále bojujeme se stejnými věcmi, jen v jiných kulisách. Ani my nejsme příliš jiní, jsme stále hlavně emocionální bytosti, které se jen horko těžko nutí k racionálnímu uvažování, ale to je na delší diskuzi…

O dezinformacích a fake-news se ale začalo mluvit až v posledních letech? Změnilo se něco?

To že o něčem teď mluvíme víc, neznamená, že to tady předtím nebylo. Je pozitivní, že se toto téma stalo velmi mainstreamovým a že se daří doručovat i poslednímu člověku informace o tom, že internet je prosycený nesmysly. Nicméně je tu jiný problém. Nedosáhli jsme racionální diskuze, ale hlavně toho, že se z nálepek typu „fake-news“ stal klacek, kterým se utloukají názoroví oponenti, aniž by spolu skutečně diskutovali. Boj se lží se nedá vyhrát asi nikdy. Ale vždy je potřeba bojovat.

Vy lidem pomáháte se v tomto prostředí zorientovat a umět se bránit. Je vůbec možné, aby se něco takového společnost naučila?

O to se na webu Manipulátoři.cz pokoušíme. A jaký je výsledek? Někdo se určitě něco naučí, lidé se o tohle téma dost zajímají. Ale je potřeba si taky přiznat, že existuje i část lidí, která je proti dokládání faktů imunní a vyvracení jejich víry v nesmysly je nijak neovlivní. Ti se to nikdy nenaučí. Hodně závisí na emocích, na sugestibilitě a dalších faktorech, které nemají s inteligencí, stejně jako se vzděláním, co dělat. A já nevěřím v nějaký ideální stav věcí, v zářivou budoucnost, v níž nesmysly zmizí a lidé se budou rozhodovat racionálně… A přesto v tom našem snažení vidím smysl. Vždy je třeba se snažit pozitivně působit a věnovat současnost něčemu, co dává smysl, jak se říká, aspoň zapálit svíčku je vždycky lepší než nadávat na tmu…

Jedním z prostředků může být i omezování lživých a nenávistných příspěvků na internetu. Kde vy vidíte tu hranici mezi svobodou slova a právem sociálních sítí na zasahování do obsahu přispěvatelů?

Tu hranici má subjektivně každý úplně jinde. Komunikační platformy typu Facebook potřebují najít nějaký kompromis, kde si nastaví balanc mezi osobní svobodou, svobodou projevu a nutnou regulací. Tahle míra se stále hledá. Největší výstřelky typu extremismus nebo kriminální jednání je potlačováno, ale je potřeba najít míru svobody a odpovědnosti, kterou si jako společnost musíme zachovat, chceme-li se i nadále nazývat svobodnou společností. A to je dlouhodobý, komplikovaný proces.

Vnímáte vy osobně například Facebook jako mediální platformu nebo sociální síť?

Jednoznačně je to médium, médium nového typu. Je ale velmi otevřené, protože ten obsah, který uvidíte, záleží pouze na vás, tvoříte si jej sami skrze své zájmy a preference. Je potřeba si uvědomit, že cílem sociálních sítí je primárně udržet vás tam co nejdéle, ukázat vám co nejvíc reklam a v tomhle modelu moc prostoru pro morálku nezbývá. Mnoho lidí si to ale neuvědomuje a chytají do vlastních pastí uzavřených názorových skupin, do kterých je na internetu tak snadné spadnout.

Autor: Natálie Hendlingerová, Letní žurnalistická škola Havlíčkův Brod
Autor: ) ( red

Další rozhovory