Polytechnika dekorovala magistry a bakaláře. Promoce se zúčastnilo 70 absolventů  Jihlava
  28.02.2019

Tři roky na bakalářském studiu, případně dva roky na navazujícím studiu absolvovali studenti jihlavské Vysoké školy polytechnické, aby dospěli k závěrečnému slibu. Úspěšní bakaláři a magistři si užili slavnostní promoci. Té se zúčastnilo sedmdesát absolventů, většina se vzdělávala v oboru finance a řízení.

Vysokoškolské studium je náročné na čas a sebedisciplínu. Středoškolská péče učitelů je pryč, nyní je třeba se osamostatnit a přinutit sebe sama i k možná nelibé činnosti. Stejně jako v životě. Sedmdesát absolventů jihlavské Vysoké školy polytechnické to zvládlo.

Po zásluze si tak došli pro svůj diplom. Promoce je slavnostní akt probíhající na konci studia, během něhož absolventi za účasti akademických hodnostářů, rodičů a veřejnosti skládají promoční slib a přebírají vysokoškolský diplom, prokazující jejich nárok na používání akademického titulu,“ vysvětloval mluvčí jihlavské vysoké školy Tomáš Obruba.

Každá vysoká škola má vlastní insignie, bez nichž by promoce nemohla proběhnout. Je to například rektorský řetěz či žezlo, chybět nesmí ani slavnostní taláry, do nichž jsou představitelé školy oblečeni.

Největší zastoupení mezi absolventy měli studenti oboru finance a řízení, těch bylo 24. Spolu s nimi si pro diplom přišlo 11 absolventů cestovního ruchu, 3 absolventi aplikované informatiky, 3 úspěšní studenti počítačových systémů. Dále také 11 všeobecných zdravotních sester a 14 zdravotně-sociálních pracovníků.

Nechybí ani úspěšní magistři - jeden má za sebou komunitní péči v porodní asistenci, druhý pak kvalitu a bezpečnou péči ve zdravotnictví.


Autor: Petr JindraMísto události: Tolstého 16, Jihlava


Nejoblíbenější podniky