Nejdřív soud, pak dívčí internát. Bývalí studenti vzpomínali na léta v Jihlavě  22. 08. 2017

Téměř čtyři dekády uplynuly od doby, kdy současnou budovu VŠPJ navštěvovali česko-slovenští studenti toho času brněnské zemědělky. Ti se teď do Jihlavy po letech vrátili zavzpomínat. Přivezli s sebou kroniku a dozvěděli se i o temné historii tohoto místa, která jim v té době kvůli režimu zůstávala skryta.

Vysoká škola polytechnická funguje v Jihlavě sice pouhých 13 let, v jejích budovách na ulici Tolstého je však tradice výuky silná.

„V letech 1967 až 1994 tu působila brněnská Vysoká škola zemědělská, jejíž bývalí česko-slovenští studenti dnešní 'Polytechniku' i se svými rodinami navštívili,“ uvedl mluvčí VŠPJ Tomáš Obruba.

Na začátek prohlídky se bývalí studenti v aule seznámili s aktuálními možnostmi studia na jihlavské vysoké škole včetně Univerzity třetího věku (program celoživotního vzdělání pro zájemce nad 55 let – pozn. redakce).

„Setkali se také se zástupkyní rektora Alenou Štěrbovou, kterou mile překvapili kronikou z let jejich studia 1978 až 1979 a prosbou o zápis do ní,“ zmínil mluvčí Obruba.

Největší radost v průběhu prohlídky však způsobila místa bývalého dívčího internátu, momentálně vyklizená a procházející rekonstrukcí.

„Vzpomínky vypluly napovrch a seniorky se rázem vrátily do studentských let,“ líčil Tomáš Obruba. „Mohly si udělat i fotku na místech, kde před 38 lety spávaly,“ dodal mluvčí.

Na závěr exkurze se návštěvníci dozvěděli také něco o historii budovy, především v 50. letech minulého spojených s politickými procesy a vraždami, a navštívili pomník v Tyršově ulici.

„Tato historie jim kvůli tehdejšímu režimu byla utajena,“ doplnil mluvčí Obruba s tím, že po prohlídce se bývalí studenti vydali vyhledat ještě dřívější chlapecký internát, dnes budovu policie na Heulose.
Autor: ) (red

Vyhledáváme ty nejlepší zážitky ve městě.
Chcete o nich vědět mezi prvními?

Přidejte se k nám na facebooku!