Společné rysy a odlišnosti. Do Jihlavy přijeli studenti ze Zakarpatské Ukrajiny 25. 05. 2018

Zakarpatská Ukrajina, v minulosti známá jako Podkarpatská Rus, během takzvané první republiky patřila Československu. Cíp území, jehož centrem je město Užhorod, na tuto historickou etapu dodnes rád vzpomíná. Možná i díky tomu se podařilo jihlavské Vysoké škole polytechnické a Užhorodské národní univerzitě, Fakultě cestovního ruchu podařilo navázat spolupráci.

Kooperace Rusínů a Čechů funguje už šest let, během nichž se podařilo uskutečnit devět vzájemných výměnných pobytů pro studenty a akademické pracovníky. První letošní proběhl v Jihlavě v termínu od 14. do 17. května.

Téma letošního workshopu znělo Kraj Vysočina a Zakarpatská Ukrajina: Společné rysy a odlišnosti. Z bývalé Podkarpatské Rusi dorazilo deset studentů a dva akademičtí pracovníci, stejný počet akademiků dodala také jihlavská vzdělávací instituce. Slavnostní nádech celé akci dodalo i přijetí hostů hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem.

„Studenti pracovali v mezinárodních skupinách. Každý z pěti smíšených česko-ukrajinských týmů dostal za úkol zpracovat jedno z témat. Studenti se v souvislosti s cestovním ruchem zabývali problematikou gastronomie, zvyků a tradic, hlavními přírodními a kulturními atraktivitami obou regionů a také srovnáním studia na obou partnerských vysokých školách,“ komentoval průběh akce tiskový mluvčí jihlavské školy Tomáš Obruba.

Hosté z Užhorodu si krom Jihlavy a jejího historického centra prohlédli také památky v Praze či Telči. V rámci těchto cest plnili pokyny související s průvodcovskou činností a připravovali podklady pro závěrečné prezentace.

Dle reakcí studentů z obou táborů se akce vydařila a už se těší na její druhou část. Ta proběhne v září 2018. Obě skupiny si prohodí role. Češi pocestují na univerzitu do Užhorodu.


Autor: Petr JindraVyhledáváme ty nejlepší zážitky ve městě.
Chcete o nich vědět mezi prvními?

Přidejte se k nám na facebooku!