Soud zastavil stavbu rezidence Vrchlického, peníze za rezervaci bytů lidem vrátí  16.04.2019

Výstavba bytového areálu rezidence Vrchlického, který budovali stavbaři na rohu jihlavských ulic Vrchlického a 17. listopadu, byla nuceně pozastavena. Stejnojmenná investorská společnost zároveň vrátí svým klientům uhrazené rezervační poplatky na jednotlivé byty.

Stavba, jejíž betonový skelet už se začal tyčit ze země, měla nahradit více než sto let staré budovy Štefánikových kasáren (o tom jsme psali zde). Stavbu ovlivnil úpadek jihlavské stavební společnosti PSJ. Na její místo coby zhotovitele nastoupila v první polovině ledna letošního roku společnost Geosan. Ani ta však hned tak nové byty v Jihlavě na místě bývalých kasáren nepostaví. 

Příčinou je předběžné opatření, které si u soudu vymohla společnost V TOWER Prague. Na jeho základě došlo k dočasnému omezení nakládání s pozemky projektu. Důsledkem je i zastavení jednání o poskytnutí bankovního úvěru na realizaci záměru.

Firma V TOWER Prague nechala v katastru nemovitostí zaplombovat nemovitosti a pozemky společnosti Rezidence Vrchlického. Podle investora projektu neočekávaně.

„Společnost Rezidence Vrchlického disponuje pro účely bankovního financování právním posouzením, které potvrdilo zákonnost všech dříve provedených kroků. Podala proto odvolání proti předběžnému opatření soudu. Vzniklý spor by měl být podle dostupných faktů a ujištění právnických kapacit posouzen ve prospěch společnosti Rezidence Vrchlického. Bohužel, finální soudní rozhodnutí lze očekávat v horizontu 6 měsíců,“ informoval Miroslav Fuks, mediální zástupce investora.

K zápisu předběžného opatření soudu v katastru nemovitostí došlo těsně před uzavřením úvěrové smlouvy s bankou. Ta následně sdělila, že s ohledem na aktuální situaci nemůže přistoupit k podpisu úvěrové smlouvy, a to do doby rozhodnutí soudu, popřípadě do zpětvzetí předběžného opatření ze strany navrhovatele. 

„S politováním musíme konstatovat, že jsme nuceni pozastavit stavební činnost na projektu rezidence Vrchlického a rovněž odstoupit od uzavřených rezervačních smluv. Uhrazené rezervační poplatky budou klientům vráceny na bankovní účet a budou úročeny sazbou 2 %,“ doplnil mluvčí.

Stavební práce na projektu budou podle Fukse přerušeny ze stavebního hlediska takovou formou, aby byly minimalizovány možné škody na již provedených částech díla a aby byly zajištěny bezpečnostní podmínky na staveništi.

„Velice nás mrzí, že tato situace nastala. Než vystavovat naše klienty nejistotě a čekání, které sami svými kroky či vůlí nijak nezkrátíme, jdeme raději cestou pozastavení projektu,“ konstatoval Fuks.

V první etapě projektu nazvaném Rezidence Vrchlického měly v ulici 17. listopadu vzniknout dva bytové domy s třiceti jedno až čtyřpokojovými byty. Domy měly propojit v podzemním podlaží společné garáže. Už dříve se přitom objevily hlasy bránící historickou budou kasáren před demolicí.
Autor: ) ( red