V Jihlavě vznikají gangy mladých výrostků. Pomoci mají přednášky a workshopy  Jihlava
  27.02.2019

Vzrůstající agresivita mladých lidí nejen mezi sebou, ale i k okolí, cizímu majetku i náhodným kolemjdoucím je v Jihlavě čím dál větší problém. Navíc se ve městě objevují i gangy, které situaci ještě zhoršují. V nízkoprahovém centru Vrakbar tak chtějí této agresivitě předcházet a připravují netradiční workshopy.

Z(A)BRAŇ AGRESE(I)! Křiklavý a dvojznačný název preventivního projektu zdůrazňuje nutnost boje s násilím, které se v Jihlavě stupňuje. Mladí v metropoli Vysočiny se spojují do skupinek, které vzájemně soupeří.

Tento negativní fenomén se projevuje na chování dětí i mladistvých. „Projektem reagujeme na vzrůstající agresivitu mladých. Nejde pouze o agresivitu, která se vyskytuje mezi nimi, ale především o tu, kterou páchají vůči okolí. Oběťmi se mohou stát kolemjdoucí, lidé čekající na přechodu pro chodce nebo na zastávce MHD,“ vyjmenovávala pracovnice Vrakbaru Aneta Kučerová.

Jihlavské nízkoprahové centrum chce s pomocí workshopů či přednášek s odborníky mladým lidem ukázat, jak je násilí nebezpečné a jak s ním bojovat. „V neposlední řadě chceme cílové skupině nabídnout teoretické i praktické informace z oblasti první pomoci, kterou v případě napadení mohou potřebovat,“ doplnila Kučerová.

Ve Vrakbaru se zaměřují na mládež od 14 do 26 let. Často se jedná o lidi ze sociálně vyloučených lokalit. Jejich životy jsou spojeny s kriminální minulostí rodičů, agresivním chováním v rodinách či experimentováním s návykovými látkami.

„Chtěli bychom ale na besedy i workshopy pozvat také širokou veřejnost. Rádi bychom šířili osvětu nejen o tématu agrese, ale i o návodech, jak se jí bránit,“ prohlásila vedoucí pracovnice nízkoprahového centra Šárka Štočková.

Bližší informace o chystaných akcích naleznete na tomto odkazu


Autor: Petr JindraMísto události: U Pivovaru 8, Jihlava


Nejoblíbenější podniky