FOTO: Více stromů, nebo parkovacích míst? Jihlava hledá recept, co s náměstím  02. 10. 2018

Jihlavské náměstí, jedno z největších ve střední Evropě, je „proslavené“ především kvůli dominantě v podobě obchodního domu Prior v samém středu. Náměstí pamatuje už mnohé a je to na něm znát. Radnice proto před časem vyhlásila architektonickou soutěž na jeho proměnu a nyní z dvanácti studií vybrala tu vítěznou. Ta by měla ukázat směr, jak historické náměstí posunout do života 21. století.

Třistatřicet metrů dlouhé jihlavské náměstí je tichým pamětníkem dávné slávy stříbrného města i pozdějšího úpadku někdejší metropole. Jaká je ale jeho budoucnost? To je otázka, kterou si možná kladli architekti, jenž se rozhodli přenést plac do současného století, přitom ale zachovat jeho historický ráz. Zatím alespoň na papíře. 

V architektonické soutěži, kterou vyhlásila jihlavská radnice, vybírala odborná porota ze dvanácti návrhů (psali jsme zde). Ten vítězný je od MCA atelier, jenž získal v roce 2012 cenu Grand Prix architektů za revitalizaci Bastionu u Božích muk na Praze 2. 

Betonový plac, zastaralé zpracování, míní diskutující

Jenomže kolem návrhu jihlavského náměstí se záhy strhla na sociálních sítích diskuze. „Je neuvěřitelné, že v dnešní době někdo takový projekt prezentuje takovouhle vizualizací. Možná tak před 20 lety, ale dneska to je opravdu hrůza,“ sepsul vítězný návrh Richard Homola.

Jiní kritici ale byli věcnější a zaznívaly naopak i pochvalné komentáře. „Já bych se nebála přidat ještě víc stromů. Na návrhu jsou lavičky a nikde žádný stín. Ale určitě je to krok vpřed,“ uvedla na facebookové stránce jihlavské radnice Adéla Sedmíková.

Jihlavské Masarykovo náměstí je jedno z největších náměstí v Česku. Podle knižních zdrojů 3. největší v celém bývalém Československu. Ústí do něj 12 jihlavských ulic.

Zdroj: wikipedia.org

Nedostatek stromů se nelíbí i dalším diskutujícím. „Zeleni to moc nepomohlo, je vidět, že z návrhu zmizely také stromy obklopující morový sloup. To je obrovská škoda, bez nich bude náměstí prázdné a holé,“ připsala komentář uživatelka facebooku pod jménem Miška Kružíková.

Vítězná studie navrhuje dvouřadí stromů na západní straně náměstí, tedy naproti radnici. V současnosti je tato strana lemována jednou řadou stromů.

„Poskytnou stín pěším i restauračním zahrádkám. Dále návrh vytváří tři skupiny stromů v ploše náměstí, kde bude stín, u jedné i nový vodní prvek a měkký mlatový povrch, který umožní lepší vsak vody a zabraňuje přehřívání místa v létě. Celkově navyšuje počet stromů na náměstí z 62 na 82,“ upozornila v diskuzi Tereza Kafková z odboru rozvoje města jihlavského magistrátu, která je koordinátorkou architektonické soutěže.

A protože je revitalizace navržena v etapách, je podle Kafkové možné stromy okolo morového sloupu ponechat, dokud to dovolí jejich stav a počkat, až nově vysazené stromy povyrostou.

Studie počítá se 214 místy k parkování

Návrh rovněž počítá s částečným odstraněním kritizovaného parkoviště pod dolní kašnou. Místo ní architekti plac navrhli jako místo pro kulturní akce.

Diskuze se stočila ale také k dopravě a parkování. Vítězný návrh počítá s 214 místy k stání. „Takže bude náměstí průjezdné? Na vizualizaci to vypadá celkem pěkně, ale trošku se tam podvádi. Vizualizace by měla být s plnými parkovišti aut, protože taková bude realita. Potom už to tak pěkné nebude,“ postřehl Milan Ryšavý.

Podle Kafkové ale průjezdnost náměstí návrh nedefinuje. „Je prostorově možná, ale fakticky je to na rozhodnutí města. Revitalizace náměstí je investicí na desítky, stovky let, režim průjezdu je možné v případě potřeby měnit, v závislosti na technologických možnostech dopravy,“ uvedla Kafková s tím, že průjezdnost se nepředpokládá, ale vítězný návrh ji v případě změny umožňuje.

Architekti si "pohráli" i s Priorem

A v diskuzi nemohl být opomenut ani obchodní dům Prior. I s ním si architekti ve vítězné vizualizaci „pohráli“ a rozčlenili jej pohledově do menších objektů.

„V zadání soutěže bylo řešit propojení obchodního domu a náměstí, aby obchodní dům mohl být aktivnější směrem ven. Vítězný návrh však v tomto směru přináší jinou koncepci - přizpůsobit výšku podlaží obchodního domu výškopisu náměstí. Je to koncept, na kterém lze dobře stavět, ale zároveň může být náměstí upraveno i bez jeho realizace,“ napsala do diskuze Kafková.

Kompletní informace k architektonické soutěži, zabývající se proměnou jihlavského náměstí naleznete na https://www.jihlava.cz/namesti/

     Jak upozornila, vítězný návrh také člení hmotu domu rastrem oken a barvou. „Zachází s ním jako s moderní stavbou v historickém         prostředí. Tato část už je nadstavba k soutěžnímu zadání a porota ji nehodnotila, obchodní dům patří soukromému vlastníkovi a             návrh   je tak v tomto směru podkladem pro diskuzi do budoucna, cílem soutěže a projektu je revitalizace plochy náměstí,“ dodala.

     Podle Kafkové se ale nejedná o definitivní variantu podoby náměstí. „O návrhu a jeho možných úpravách je možné diskutovat na           veřejném plánovacím setkání, které proběhne v návaznosti na výstavu soutěžních návrhů,“ dodala. Setkání by se mělo uskutečnit na přelomu roku. Zatím tak není jasné, kdy by se náměstí mohlo doopravdy proměnit. „Tipuji tak rok 2060,“ napsal do facebookové diskuze s nadsázkou Martin Dobrovolný.

Za první cenu návrhu proměny jihlavského náměstí nyní získají autoři 700 tisíc korun. Odměnu 400 a 200 tisíc dostanou také návrhy, které se umístily na druhém a třetím místě.
Autor: Michal Kolařík

Zakladatel portálu City.cz. Projekt, ještě pod názvem Jihlava City, získal 3. místo v soutěži Rozjezdy roku 2015 v Kraji Vysočina.


Další zprávy z Jihlavy a okolí