Vysočina finančně motivuje učně. Stipendium dostanou krejčí, skladníci či hutníci  Jihlava
  29.11.2018

Dlouhodobý úbytek žáků na učebních oborech středních škol se v České republice řeší různými způsoby. Jedním z nejčastějších je motivace budoucích učňů stipendiem při studiu. Kraj Vysočina se rozhodl rozšířit počet „podporovaných“ oborů. K původním přibyl krejčí, skladník a hutník.

Pouze tříprocentní nezaměstnanost, kterou navíc pracovníci úřadů práce nazývají jako nulovou, protože se pod ní skrývají lidé, kteří pracovat nechtějí, dělá starosti nejednomu zaměstnavateli. Sehnat kvalitního pracovníka je leckdy doslova nadlidský úkol. Problémem už začíná být jen samotné shánění kohokoli.

Ještě větší problém řeší průmyslové podniky. Vybrané druhy práce totiž mohou vykonávat jen oborově vystudovaní či vyučení pracovníci. Těch je ale žalostně málo. A ve světlé zítřky momentálně věří málokdo.

Aby se situace zlepšila, kraje jako zřizovatelé středních škol napříč republikou podporují vybrané učební obory motivačním stipendiem.

„Žáci mohou při splnění podmínek pobírat stipendium a nově také odměnu za prokazatelně dobré výsledky. Důvodem této změny je snaha vedení kraje o intenzivnější motivaci mladých lidí ke studiu učebních oborů. V současné době na naše stipendia dosáhne v průměru 34 procent žáků ve středních školách v podporovaných oborech,“ přibližovala krajská radní Jana Fialová.

V Kraji Vysočina je „podporováno“ celkem 27 oborů. Mezi nimi je od letoška také hutník, krejčí či skladník, jinak také označovaný jako operátor skladování.

„U vybraných učebních oborů, například pekař, kameník nebo zedník, bylo zvýšeno měsíční stipendium ze 700 na 1000 korun, další vybrané nematuritní obory mohou náctiletí na Vysočině studovat se stipendiem 700 a 400 korun měsíčně. Tyto vybrané obory jsou navíc v případě dobrých výsledků z teorie i praxe „odměňovány“ prospěchovým stipendiem 2000 korun za pololetí,“ dodala radní Fialová.

Mezi loňské stipendisty kraj rozdělil celkem 2,633 milionu korun.


Autor: Petr Jindra
Nejoblíbenější podniky